Chính sách đổi trả hang

QUY ĐỊNH ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM

Vì quyền lợi của quý khách, khi đến mua sản phẩm, Quý khách sẽ được kiểm tra sản phẩm trước khi nhận và thanh toán chi phí.

Mỹ Nghệ Tiến Nga  chỉ nhận trả sản phẩm nếu phát hiện lỗi từ sản phẩm hoặc từ phía Mỹ Nghệ Tiến Nga  . Quý khách có thể gửi lại sản phẩm và không cần thanh toán chi phí cho sản phẩm.

Quý khách có thể đổi lại sản phẩm khác trong vòng 3 ngày bắt đầu từ ngày nhận sản phẩm, nguyên vẹn, không hư hỏng gì so với lúc quý khách nhận hàng và chỉ được đổi các sản phẩm bằng giá hoặc cao hơn so với giá sản phẩm đã mua. Quý khách phải thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình đổi sản phẩm.