Bảo mật thông tin khách hàng là một trong những ưu tiên nhằm tạo điều kiện mua hàng trực tuyến tốt nhất cho bạn tại Công ty TNHH SX TM DV Mỹ Nghệ Tiến Nga

Chúng tôi hiểu sử dụng hợp lý và bảo mật thông tin sẽ thể hiện sự quan tâm của Công ty TNHH SX TM DV Mỹ Nghệ Tiến Nga  dành cho bạn. Vì thế, Công ty TNHH SX TM DV Mỹ Nghệ Tiến Nga  cam kết việc sử dụng thông tin trên sẽ chỉ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tạo môi trường mua sắm trực tuyến an tòan, tiện lợi tại Công ty TNHH SX TM DV Mỹ Nghệ Tiến Nga  . Cụ thể, thông tin của bạn chỉ dùng để:

  • Cung cấp một số tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng

Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website hoahongtronglothuytinh.com

  • Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam